Зміст

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора

18.11.2022

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради

18.11.2022

Боратинська сільська рада оголошує проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради

Інформація для учасників конкурсу:

Найменування і місцезнаходження закладу освіти: Рованцівський ліцей Боратинської сільської ради. 45606, вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області

Найменування посади – директор

Умови оплати праці  посадовий оклад – 9547 грн. Інші надбавки та доплати  у відповідності до нормативних документів, що регулюють умови оплати праці працівників закладів освіти.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти  керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів для участі в конкурсному відборі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту ( з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної ( науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий строк, місце подання документів для участі в конкурсному відборі: визначені документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії до 13 грудня 2022 року (включно).

Місце прийому документів  відділ освіти Боратинської сільської ради, що знаходиться за адресою с. Боратин, вул. Центральна, 2 А.

Час прийому документів – з 8.00 год. до 17.00 год. щодня (п’ятниця  з 8.00 год. до 16 год.)

Уповноважена особа для надання додаткової інформації про проведення конкурсу та приймання документів для участі в конкурсі  Хомич Олександр Степанович, контакт. тел. – 0953128303.

Ел. адреса уповноваженої особи – homich.alex.st@ukr.net

Ел. адреса відділу освіти – boratyn.osvita.8@gmail.com

Дата та місце початку конкурсного відбору , його складові та тривалість:

Дата проведення  27 грудня 2022 року.

Місце проведення – кабінет інформатики Боратинського ліцею .

Початок проведення – 10 година.

Тривалість проведення конкурсу:

 • письмова перевірка знання освітнього законодавства ( письмові тести)  до 30 хв.,
 • письмове вирішення ситуаційного завдання – до20 хв.,
 • публічна презентація перспективного плану розвитку закладу: виступ – до 15 хв., надання запитань до кандидата від членів комісії  до15 хв.

За необхідності, при значній чисельності учасників конкурсу, проведення етапу конкурсного відбору – презентація перспективного плану розвитку закладу та його обговорення у форматі «запитання-відповіді», може бути за рішенням конкурсної комісії перенесено на інший день.

https://boratyn.ukraina.org.ua/advertisement/oholoshennya-pro-provedennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnoyi-posady-dyrektora-rovantsivskoho