Зміст

Атестація працівників

Список вчителів Рованцівського ліцею, які атестуться в 2023-2024 н.р.

 

Запитання:  Що таке атестація педагогічних працівників?

Відповідь:  Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована  на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної діяльності,  за  якою  визначаються  відповідність   педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Запитання: Якими документами передбачено обов’язковість атестації педагогічних працівників?

Відповідь:  Обовязковість атестації педагогічних працівників України передбачена п.4 ст. 54 Закону України «Про освіту», ст.. 45 Закону України «Про професійно-технічну освіту», ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» (для педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації).

Запитання: Якими нормативними документами регламентується нині атестація педагогічних працівників?

Відповідь:  Атестація педагогічних працівників нині регламентується Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН України №805 від 09.09.2022р., який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 р. за № 1649/38985.

Запитання:  Які гарантії встановлено державою для педагогічних працівників, які направляються на підвищення кваліфікації?

Відповідь: Відповідно ст. 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним працівникам підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р.  № 659   «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» встановлені такі мінімальні державні гарантії для педагогічних працівників:

   а) збереження  середньої  заробітної плати за основним місцемроботи за  час  навчання.  За  вчителями  та  іншими  працівниками освіти,  які  направляються на курси і до інститутів удосконалення вчителів,  зберігається середня заробітна плата за  кожним  місцем роботи;

     б) оплата вартості проїзду працівника  до  місця  навчання  і назад;

   в) виплата добових за кожний  день  перебування  в  дорозі  у розмірі,  встановленому  законодавством  для службових відряджень.

Запитання:  Чи може педагогічний працівник відмовитись від чергової атестації?

Відповідь: Ні, не може.  Статтею 27 Закону України «Про загальну середню освіту» встановлено, що атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років. Такі ж вимоги щодо обов’язковості атестації містяться  у Законах «Про дошкільну освіту» (ст. 32), «Про професійно-технічну освіту» (ст. 45), «Про позашкільну освіту» (ст. 25), «Про вищу освіту» (ст. 48). Пунктом 4 Положення також визначено, що атестація педагогічних працівників є обов’язковою.

Запитання:  Чи повинен педагогічний працівник подавати заяву до атестаційної комісії для проходження чергової атестації?

Відповідь: Ні, не повинен.

Позачергова атестація проводиться за ініціативою керівника:

закладу освіти – у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником;

закладу фахової передвищої та вищої освіти – у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником відокремленого структурного підрозділу такого закладу.

У разі виявлення за результатами інституційного аудиту, проведеного відповідно до законодавства, низької якості освітньої діяльності закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу проводиться позачергова атестація керівника:

закладу освіти (за ініціативою керівника відповідного органу управління у сфері освіти);

відокремленого структурного підрозділу закладу фахової передвищої та вищої освіти (за ініціативою керівника закладу, що має відокремлені структурні підрозділи).

Позачергова атестація педагогічного працівника освітній рівень, стаж роботи на посадах педагогічних працівників якого відповідає вимогам, визначених у пунктах 8, 9 цього розділу, може проводиться за його ініціативою та/або за однією з таких умов:

1) визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;

2) наявності освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня;

3) успішного проходження сертифікації.