Зміст

Нормативно-правова база

Про особливості організації навчального процесу у 2022-2023 н.р.

https://mon.gov.ua/ua/news/osoblivosti-organizaciyi-202223-navchalnogo-roku

Розпорядження № 988 Концепції Нової української школи та  Розпорядження Кабінету Міністрів України №903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text

Наказ МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Наказу МОН України від 20.08.2018 № 923 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі”

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-adaptacijnogo-periodu-dlya-uchniv-pershogo-klasu-u-novij-ukrayinskij-shkoli

Наказ МОН від 30.03.2021 р. № 268 “Про деякі питання про переведення учнів на наступний рік навчання”

Про переведення на наступний рік навчання

 

Деравний стандарт базової середньої освіти

https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti